DLA FIRMY

Sieć magazynem

Bezpłatny odbiór z sieci 70% nieskonsumowanej energii (do 50 kWp)

Rosnące ceny energii

Rosnące koszty węgla i uprawnień do emisji CO2 zostają zrzucone na konsumentów

Leasing

Możliwość skorzystania z wygodnego dla firm typu finansowania, np. ING Lease, Santander Leasing

Oszczędność

Od pierwszego dnia pracy instalacja fotowoltaiczna generuje oszczędności dla Twojego przedsiębiorstwa


Na skutek wzrastających cen energii, będących konsekwencją zrzucania kosztów rosnących cen węgla i uprawnień do emisji CO2 na konsumentów, coraz więcej energochłonnych firm szuka możliwości jej zaoszczędzenia.

Pomysłów na redukcję kosztów energii jest kilka. Skrupulatnie przeprowadzony audyt energetyczny pozwoli zloklaizować Ci problemy Twojego przedsiębiorstwa i znaleźć na nie rozwiązania.

Jednym z takich rozwiązań jest często zmiana przyłącza z niskiego na średnie napięcie. Wiążę się to z budową stacji transformatorowej oraz zmianą umowy z dystrybutorem. Koszt takiej inwestycji może zostać zneutralizowany przez oszczędności na rachunkach nawet po 4 latach (więcej informacji na test.factor.com.pl).

Kolejną możliwością jest inwestycja w system fotowoltaiczny położony na gruncie lub dachu budynku. W zależności od indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa dopasowujemy mikro- bądź małą instalacje fotowoltaiczną.

Mikroinstalacje nie przekraczają swoją mocą 50 kWp. Trzymając się tego parametru przedsiębiorca uzyskuje tytuł prosumenta (producent – konsument), co niesie ze sobą szereg korzyści.

  1. Nadwyżka energii z fotowoltaiki (nieskonsumowana w momencie wytworzenia) trafia do sieci Operatora. W przeciągu roku przedsiębiorca ma możliwość odebrania ekwiwalentu tej energii pomniejszonego o 30%.
  2. Mikroinstalacja nie wymaga formalności związanych z pozwoleniem na budowę – niezależnie od sposobu jej montażu. Brak również kosztu przyłączenia i rozliczania.

Łączna ilość energii elektrycznej wygenerowanej przez optymalnie zainstalowany system o mocy 50 kWp sięga ok. 48 MWh, co niemal całkowice może zredukować koszt kupowanej energii, bądź też w znaczącym stopniu go zmniejszyć.

1


WIZYTA U KLIENTA / W BIURZE / ONLINE

Na spotkaniu odpowiadamy na Twoje pytania i zbieramy podstawowe informacje (roczne zużycie energii, rodzaj pokrycia dachu, moc umowna, itp.)

2


WSTĘPNA OFERTA

Na podstawie zebranych informacji, Twoich preferencji i symulacji przeprowadzonej w programie PVsyst sporządzana jest wstępna oferta.

3


WIZJA LOKALNA / POMIARY

Po wyrażeniu wstępnego zainteresowania przyjeżdżamy na miejsce przeprowadzić dokładne pomiary dachu i instalacji elektrycznej.

4


FINALNA OFERTA

Kolejnym etapem procesu jest zaproponowanie ostatecznej oferty i ustalenie terminu montażu instalacji fotowoltaicznej. Realizacja uzgodnienia p.poż.

5


MONTAŻ

Montaż trwa od 3 do kilkunastu dni w zależności od wielkości instalacji i typu konstrukcji fotowoltaicznej. W międzyczasie zgłaszamy system do OSD (Tauron).

6


ODBIÓR

Po ukończeniu montażu i wymianie licznika przez OSD (Tauron) podłączamy system i wykonujemy pomiary odbiorowe.


Dla bardziej energochłonnych przedsiębiorstw dobrym rozwiązaniem będzie mała instalacja fotowoltaiczna (50kWp – 500 kWp). Właścicieli takich systemów nie obejmuje jednak status prosumenta. Energię wyprodukowaną wykorzystuje na potrzeby własne, natomiast nadwyżki nieskonsumowanej energii zostają sprzedane po cenie rynkowej.

Czy jest to opłacalne?
Przedsiębiorca kupujący energię płaci nie tylko za samą ilość kWh, ale także za dystrybucję oraz ponosi koszt stałych składników rachunku. Sprzedając z kolei energię (z nadwyżek), przedsiębiorca może liczyć na przychód związany ze sprzedażą samej energii, co stanowi tylko ok. 40% całości ponoszonych przy zakupie energii kosztów. Nie ma więc ekonomicznego sensu sprzedawać energię do sieci operatora dystrybucyjnego.

Jak zatem dobrać moc instalacji dla większych przedsiębiorców?
W tym celu, firma PPHU Factor realizuje dokładne pomiary zyżucia energii i rozkładu pobieranej mocy. Na podstawie wykonanej ekspertyzy dobieramy moc generatora w ten sposób, aby zminimalizować ilość oddanej do sieci energii, i równocześnie zmaksymalizować jej zużycie na miejscu w zakładzie. Wówczas zwrot z inwestycji definiuje oszczędność wynikająca ze zmniejszenia zakupu energii elektrycznej.

Podsumowując, nie ma aktualnie ekonomicznych przesłanek aby energia słoneczna pokrywała całość zużycia energii w energochłonnych przedsiębiorstwach. Może stanowić za to solidne wsparcie w redukcji ich kosztów.

1


WIZYTA U KLIENTA / W BIURZE / ONLINE

Na spotkaniu odpowiadamy na Twoje pytania i zbieramy podstawowe informacje (profil zużycia energii, rodzaj pokrycia i konstrukcja dachu, moc umowna, itp.)

2


WSTĘPNA OFERTA

Na podstawie zebranych informacji, Twoich preferencji i symulacji przeprowadzonej w programie PVsyst sporządzana jest wstępna oferta systemu fotowoltaicznego.

3


WIZJA LOKALNA / POMIARY

Po wyrażeniu wstępnego zainteresowania przyjeżdżamy na miejsce przeprowadzić dokładne pomiary oraz podłączyć aparaturę pomiarową mocy.

4


FINALNA OFERTA

Kolejnym etapem procesu jest zaproponowanie ostatecznej oferty i ustalenie terminu montażu instalacji fotowoltaicznej. Realizacja uzgodnienia p.poż.

5


MONTAŻ

Realizacja formalności związanych z pozwoleniem na budowę. Zgłoszenie przyłączenia instalacji do OSD. Czas montażu jest uzależniony od wielkości instalacji i typu konstrukcji fotowoltaicznej.

6


ODBIÓR

Po ukończeniu montażu i wymianie licznika przez OSD (Tauron) podłączamy system i wykonujemy pomiary odbiorowe.